Αστική ευθύνη

Πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Κατηγορίες ασφάλισης στις Τεχνικές Ειδικές Ασφαλίσεις

ΙΔΙΩΤΕΣ
 • Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενειάρχη
 • Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου Ζώου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
 • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων – Αθλητικών Κέντρων
 • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων – Καφετεριών
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων – Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων – Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη Εργολάβων τεχνικών εργων
 • Αστική Ευθύνη κομμωτηρίων
 • Αστική Ευθύνη καθαριστηρίων
 • Αστική Ευθύνη συνεργείων αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη αρτοποιείων
 • Αστική Ευθύνη διοργάνωσης εκδηλώσεων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψη του , από αμέλεια στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας , σωματική βλάβη ή/και υλική ζημια σε τρίτο και υποχρεούται να την αντικαταστήσει .

 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη ΔιαμεσολαβούντωνΕπαγγελματική Αστική
 • Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Είναι η ευθυνη του εργοδοτη για εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν σε υπαλλήλους ή εργάτες της επιχείρησης , (η παροχή δίδεται πέρα των υποχρεώσεων του δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τη Διεύθυνση και τα Στελέχη της επιχείρησης (εφόσον η νομική μορφή της είναι Α.Ε. ή Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε.) έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (πράξεις/παραλείψεις/εργασιακή πρακτική κ.α.). Η κάλυψη περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπισης έναντι των απαιτήσεων.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Η ασφάλιση αυτή προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την αποζημίωση οποιουδήποτε καταναλωτή ζημιωθεί από τη χρήση/κατανάλωση προϊόντος που πωλήθηκε από την ασφαλισμένη επιχείρηση.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Η allsafe διασφαλίζει μέσα απο τα καλύτερα ασφαλιστικά  προγράμματα της αγοράς. Την καλυψη των περιβαλοντικων ευθυνων που μπορουν να προκυψουν απο την λειτουργια της επιχείρηση σας. Παρέχεται κάλυψη για:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διεύρυνση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης