Κτηματολόγιο

Η MySafe εταιρία με πολυετή εμπειρία σε μελέτες Κτηματολογίου εγγυάται άμεση επαφή με τοuς πελάτες της , ταχύτητα στις συναλλαγές και με διαρκή αναβάθμιση σε όλους τους τομείς του αντικειμένου της, στοχεύει στην κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών σας, παρέχοντας υψηλή ποιότητα συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

  • Σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν.2308/95
  • Υποβολή φακέλου
  • Αυτοψίες ιδιοκτησιών
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
  • Σύνταξη ενστάσεων, αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, προσωπικών στοιχείων, αιτήσεως κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων.

Δωρεάν έλεγχος ορθότητας κτηματολογικών αποσπασμάτων διαγραμμάτων ανάρτησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας καλέστε μας για ραντεβού στο 210-9237208
Ημέρες & Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 15:00