Μοτοσυκλέτα

Η MySafe, συνεργάζεται με το σύνολο των αςφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση αυτοκινήτου, έτσι μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες κάλυψής και στο δικό σας όχημα. Σκοπός μας είναι το πρόγραμμα που κα επιλέξετε για την ασφάλιση της μοτοσυκλέτα σας να περιλαμβάνει πλούσιες καλύψεις με το δυνατόν οικονομικότερα ασφάλιστρα.

Κατηγορίες εκπτώσεων που δίνονται (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία)

  • Ανέργων
  • Δημοσίων υπαλλήλων
  • Προσεκτικών οδηγών
  • 2 ή παραπάνω οχήματα στην ίδια οικογένεια
  • Καινούριων οχημάτων
  • Λόγω μειωμένων εκπομπών ρύπων
  • Λόγω ύπαρξης άλλου ασφαλιστηρίου στην ίδια ασφαλιστική εταιρία
  • Λόγω οικογενειακής κατάστασης (παντρεμένοι με παιδιά)

Πακέτα που προσφέρονται

MySafe moto βασικό
Σε εσάς που θέλετε όλες τις απαραίτητες καλύψεις για την μοτοσυκλετα σας με χαμηλά ασφάλιστρα.
MySafe moto πλήρη
Σε εσάς που θέλετε πλήρη προστασία για την μοτοσυκλετα σας με μια σειρά από πλούσιες καλύψεις που σας προστατεύουν από κάθε κίνδυνο.