Αυτοκίνητο

Η MySafe, συνεργάζεται με το σύνολο των αςφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση αυτοκινήτου, έτσι μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες κάλυψής και στο δικό σας όχημα. Σκοπός μας είναι το πρόγραμμα που κα επιλέξετε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας να περιλαμβάνει πλούσιες καλύψεις με το δυνατόν οικονομικότερα ασφάλιστρα.

Κατηγορίες εκπτώσεων που δίνονται (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία)

  • Ανέργων
  • Δημοσίων υπαλλήλων
  • Προσεκτκών οδηγών
  • 2 ή παραπάνω οχήματα στην ίδια οικογένεια
  • Καινούριων οχημάτων
  • Λόγω μειωμένων εκπομπών ρύπων
  • Λόγω ύπαρξης άλλου ασφαλιστηρίου στην ίδια ασφαλιστική εταιρία
  • Λόγω οικογενειακής κατάστασης (παντρεμένοι με παιδιά)

Πακέτα που προσφέρονται

MySafe auto πλήρη
Σε εσάς που θέλετε πλήρη προστασία για το αυτοκίνητό σας με μια σειρά από πλούσιες καλύψεις που σας προστατεύουν από κάθε κίνδυνο.
MySafe auto VIP
Σε εσάς που θέλετε ολοκληρωμένη προστασία για το αυτοκίνητό σας με μια σειρά από πλούσιες καλύψεις που σας προστατεύουν από κάθε πιθανό κίνδυνο και επιπλέον καλύπτει και τις ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ του αυτοκινήτου σας.