Ασφάλιση Πυρός

Η MySafe, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, διαθέτει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης για την κάλυψη της επιχείρησης σας και της κατοικίας σας.
MySafe home
Προσφέρουμε πολλές δυνατότητες επιλογής σε καλύψεις της κατοικίας σας , του περιεχομένου της, των προσωπικών σας αντικειμένων και της εξοχικής κατοικίας σας. Ευέλικτη ασφάλιση ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Μέσα από την επιλογή ασφαλιστικών προγραμμάτων προσφέρουμε την δυνατότητα να είστε και να νιώθετε ασφαλείς έναντι κάθε κινδύνου. Μαζί σας επιλέγουμε τις καλύψεις που θεωρείτε απαραίτητες και σχεδιάζουμε το δικό σας προσωπικό πρόγραμμα, που ανταποκρίνεται στους κινδύνους και στις απαιτήσεις σας. Δίνουμε την δυνατότητα σε δανειολήπτες να επιλέξουν τις καλύψεις που απαιτούνται από την τράπεζα για την σύναψη στεγαστικού δανείου.
MySafe business
Η Allsafe με πρωτοποριακά προϊόντα για την επιχείρηση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επιχείρησης σας εξασφαλίζουμε ολοκληρωμένα την επιχείρηση σας προστατεύοντας :

  • Το κτίριο και τις βελτίωσεις
  • Το περιεχόμενο
  • Το εμπόρευμα
  • Τον εξοπλισμό
  • Τον ίδιο τον επιχειρηματία