Ασφάλιση σκαφών

Η MySafe, συνεργάζεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση σκαφών, έτσι μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες κάλυψης και στο δικό σας σκάφος. Σκοπός μας είναι το πρόγραμμα που θα επιλέξετε για την ασφάλιση του σκάφους σας να περιλαμβάνει πλούσιες καλύψεις με το δυνατόν οικονομικότερα ασφάλιστρα.