Τεχνικές Ειδικές Ασφαλίσεις

Κατηγορίες ασφάλισης στις Τεχνικές Ειδικές Ασφαλίσεις

Μεταφορές
Η MySafe μέσα από την εξειδίκευση στην ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ δίνει την δυνατότητα στις επιχείρησης που κινούνται δυναμικά στον χώρο του εμπορίου να ασφαλίσουν τα εμπορεύματα τους σύμφωνα με τους ΔΙΕΘΝΗΣ όρους ασφάλισης cargo institute .Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της στον κλάδο μεταφορών την δυνατότητα αυθημερόν εκτύπωσης και αποστολής πιστοποιητικού ασφάλισης μεταφοράς , για την χρησιμοποίηση του στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.
Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Η ασφάλιση προσφέρει την κάλυψη για ζημίες από οποιοδήποτε κινδυνο , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

 • Βλάβες κατά τη λειτουργία
 • Πτώση, θραύση
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
 • Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού
 • Ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες.
 • Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων, αποθηκευμένων σε δισκέτες, cd, streamers, που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης
Ασφάλιση Υποκλοπής Πρ. Δεδομένων Με Φυσικό ή Ηλεκτρονικό Τρόπο
H ασφάλιση αυτή καλύπτει τις περισσότερες ή λιγοτερο προφανείς – συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων.
Ευθύνη δεδομένων
Καλύπτονται οι αποζηιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που συνδέονται με παραβίαση προσωπικώ ή εταιρικών δεδομένων ανεξάρττητα από το αν έχει προκληθεί από τον ασφαλιμσμένο ή από εξωτερική εταιρία διαχείρισης δεδομένων συμβεβλημένη με τον ασφαλισμένο.
Ασφάλεια δικτύων
Καλύπτονται οι αποζημιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που συνδέονται με:

 • Προσβολή των δεδομένων τρίτου από ιό
 • Πράξη ή σφάλμα του ασφαλισμένου που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα από τρίτους
 • Κλοπή κωδικού πρόσβασης συστήματος με χρήση μη ηλεκτρονικών μέσων • κλοπή hardware που περιέχει προσωπικά δεδομένα
 • Δημοσιοποίηση δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες υπαλλήλου
Διοικητικές Υποχρεώσεις
Καλύπτεται η δαπάνη για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων.
Ευθύνη πολυμέσων
Καλύπτει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα υπεράσπισης που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο.
Εκβιασμός αποκάλυψης προσωπικων δεδομένων στον κυβερνοχω
Καλύπτει πληρωμές λύτρων (απώλεια από εκβιασμό) σε τρίτους που προκύπτουν στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας απειλής για την ασφάλεια .
Ασφάλιση Απαγωγών Εκβιασμού & Λύτρων
To πρόγραμμα ασφάλισης απαγωγών & λύτρων ειναι ενα πρόγραμμα που απευθυνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα η κάλυψη δίνεται για τους παρακάτω κινδύνους :

 • Απαγωγή με σκοπό την απαίτηση λύτρων
 • Απειλή – εκβιασμός
 • Παράνομη κράτηση

Τί καλύπτεται :

 • Πληρωμή λύτρων
 • Απωλεια χρημάτων κατα την μεταφορά τους
 • Απώλεια ζωής – τραυματισμός
 • Ιατρικά έξοδα
 • 24ωρη πρόσβαση σε εξιδικευμένους & παγκοσμίου κύρους σύμβουλους διαχείρισης κρίσεων
 • Αλλα λογικά έξοδα που σχετιζονται με το γεγονός
Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων
Η MySafe έχει την δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμενα προγράμματα τεχνικών ασφαλίσεων τα οποία προσφέρουν προστασια απέναντι στους κινδύνους που απιελούν τα τεχνικά έργα :

 • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου ΚατασΚευής ή Συναρμολόγησης Έργου (CAR / EAR)
 • Υλικές Ζημίες Έργου
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευής / Συναρμολόγησης έναντι τρίτων
 • Ασφάλιση Οικονομικής Απώλειας λόγω Διακοπής Εργασιών (DSU) Κατασκευής/Συναρμολόγησης
 • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Μηχανημάτων Έργου (CPM)
 • Ασφάλιση Βλαβών Μηχανολογικού Εξοπλισμού και (MB – Machinery Breakdown)
Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις
 • Εργα τέχνης
 • Ασφάλιση αλόγων
 • Ασφάλιση οργανισμών λιμένων και μαρίνων
Ασφάλιση Ακύρωσης Εκδηλώσεων
Προκειται για κάλυψη που δίδεται στην περίπτωση ακυρωσης εκδήλησης απο οποιαδήποτε αιτία

 • Συναυλίες
 • Θεατρικές παραστάσεις
 • Αθλητικά γεγονότα
 • Εμπορικές ή μη εκθέσεις
 • Εταιρικές εκδηλωσεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι:

 • Ακυρωση και διακοπή για οποιαδήποτε αιτία
 • Αδυναμία εμφάνισης στο χώρο εκδήλωσης κυρίων συντελεστών
 • Καιρικές συνθήκες
 • Σωματικές βλάβες τρίτων
 • Σωματικές βλαβες συντελεστών της εκδήλωσης
 • Υλικές ζημίες στους χώρους της εκδήλωσης
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος / ασθενείας για όλους του συντελεστές της εκδήλωσης